لیپوساکشن

لیپوساکشن لیپوساکشن به عنوان روشی جهت رفع چربی های موضعی به کار می رود. امروزه روش های زیادی جهت کاهش حجم چربی های موضعی مانندادامه مطلب